giannikis SHOP

Piazzette & Corridoi

Type:
Competition

Status:
Proposal

Program:
Urban Design

Collaborator:
.27 architects
Filis Vodgopoulou (urban), Margarita Angelidou (urban), Kostis Apostoleris (transport), Gerasimos Pavlidis (lighting), Stella Pantelia (landscape), Panos Mitsios (structure),

Team:
Panagiotis Chatzitsakyris, Stamatios Giannikis, Stelina Tsifti,  Maria Chiou (intern), George Angelou (intern)

Location:
Thessaloniki, Greece

Site area:
xx m2

Year:
2012

Organizing Committee:
Ministry of Environment, Energy and Climate Change